Tại sao thà độc thân còn hơn yêu nhầm người?

23:59:00
Trong tình yêu không phải lúc nào bạn cũng gặp đúng người. Với những lý do này, bạn sẽ thấy độc thân còn tốt hơn yêu nhầm người.
Share this

Previous
Next Post »